Komunikace hluchoslepých

Málokdo z nás si dokáže vůbec představit, jak těžké je žít s tímto postiženým, které WHO (Světová zdravotnická organizace) označila za jedno z nejzávažnějších vůbec. Tito lidé jsou nuceni mít pro vlastní přežití mnohem silnější vůli a chuť k životu, než máme my, o čemž hovoří mnoho jejich příběhů – například o jedné odhodlané spisovatelce ().

žena

Hlavním důvodem je neschopnost komunikace, která se zdá být u těchto lidí značným problémem a je jasné, že musí existovat jiné, alternativní způsoby.
Mezi ně patří i přístroj zvaný DBC (DeafBlind Communicator), tedy komunikátor hluchoslepých, vyvinutý kanadskou firmou HumanWare. Jedná se o dvoudílné zařízení propojené bezdrátově přes Bluetooth, přičemž jedna část obsahuje speciální klávesnici s Braillovým písmem a druhá záznamník.

Vzkaz hluchoslepého se na záznamníku přeloží a zároveň i sám nahlas přečte, což značně usnadňuje komunikaci. Byl už samozřejmě testován, s velice pozitivními výsledky.

Od vývoje tohoto zařízení už uteklo pár let, byť stále užitečný, u nás je bohužel nedostupný. Jaké jsou tedy jiné cesty, jak se domluvit s hluchoslepým?
Vždy samozřejmě záleží na míře postižení. Pokud má dotyčná osoba alespoň zbytky sluchu, domluvíme se s ní klasickou mluvenou řečí, přičemž si musíme dávat pozor, abychom mluvili pomalu a zřetelně. Ti se zbytky zraku i sluchu mohou komunikovat přes písemné slovo, pomocí počítače, mobilu či psaného textu. Znakový jazyk je vhodný pro postižené se zbytky zraku, využívá vizuálně-pohybové prostředky, tedy postavení a pohyb rukou, mimiku, pozice hlavy a horní části trupu. Obdobný je taktilní znakový jazyk, převedený do podoby znaků, rovněž prstová abeceda, kdy se užívá postavení prstů a dlaní do tvarů písmen abecedy. Lormova abeceda je určena pro jedince s totální hluchoslepostí.

hluchota

Jednotlivá písmena abecedy se vyznačují body či pohyby v určité části ruky, prstů či dlaně. Pro postižené s totální slepotou existuje Braillovo písmo, čtené pomocí hmatu. Pokud dotyčný ztratí sluch a zrak v pozdějším věku, píšou se mu tiskací písmena abecedy do dlaně, možné je rovněž využít i prstovou abecedu do dlaně. Tadoma je metoda, kterou užívají ti, co trpí hluchoslepostí už od narození – pomocí ohmatání a rozpoznání vibrace hlasivek, pohybu dolní čelisti, rtů a tváří mluvčího vnímá postižený mluvenou řeč.

About the author /