Jaké důsledky má GDPR pro školy?

Školy běžně uchovávají citlivé osobní údaje svých studentů. Jedná se například o adresu či rodné číslo. Část z nich můžeme pravidelně vidět natištěnou na vysvědčení. Bylo to tak dlouhou dobu a obvykle s tím nebyl sebemenší problém. Koneckonců kromě závažných případů školy tyto údaje nikomu neposkytují.

Tak tomu bylo až do chvíle, kdy nový zákon o ochraně osobních údajů, známější pod zkratkou GDPR, vešel v platnost. Náhle škola dle zákona nemohla údaje o svých studentech zpracovávat. Tím nastal problém, neboť databáze žáků je pro školu dost důležitá.kresba chlapce a děvčete jdoucích do školy

Jedním z důsledků bylo i to, že učitelé nemohli psát svým žákům vysvědčení, neboť jim zákon zakazoval s údaji studentů jakýmkoliv způsobem nakládat. Dále to způsobilo potíže při evidenci žáků i při rodičovských schůzkách.

Samozřejmě jako většina ostatních subjektů, i zde se našlo řešení: nechat podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů. Zdá se to jako jednoduchý prostředek, jak tento zákon obejít a fungovat stejně jako doposud. A ve většině případů to tak funguje, například u telefonních společností či pojišťoven: zákazník podepíše souhlas a nic se pro něj nezmění. Jednoduché!

Bohužel školy, a zvláště ty základní, se ocitly v poněkud svízelnější situaci. Žáci samotní, coby nezletilí, a tudíž nezpůsobilí k právním úkonům, nemohli sami tento souhlas podepsat. To za ně museli udělat rodiče či jiní zákonní zástupci. A zde je kámen úrazu.

Nejprve bylo třeba žákům formulář se souhlasem rozdat. Poté již jen musel učitel doufat, že student nezapomene doma onen dokument dát rodičům a že jim vše správně vysvětlí. Nutno říci, k potížím docházelo. Učitelé se poté snažili hasit, co šlo, na rodičovských schůzkách. Ty jsou však pouze čtyřikrát do roka a onen souhlas je potřeba co nejdříve.chlapec stojící u školní lavice

Je samozřejmě také nutné, aby si školy vedly evidenci těch, kdo již souhlas podepsali. K tomu slouží různé tabulky a programy, například program GDPR pro školy Orsetto. Díky tomu věděli, s daty kterých studentů již mohou pracovat.

Jak je vidět, GDPR způsobilo spoustu zmatků a problémů. Můžeme být jen rádi, že se je podařilo vyřešit a doufat, že nás v brzké době nic podobného nečeká.