Politika

  • Politika bezpečně
    Posted in: Politika

    Když se díváme na politiku, měli bychom to brát s nadhledem a nenechat se ovlivňovat planými sliby jako zvyšování důchodů apod. Kritické myšlení a selský rozum k politice patří! Každý člověk, který se chce racionálně rozhodovat nejen v otázkách politiky, by neměl postrádat kritické myšlení. Je zde krásný příklad, na kterém se to dá názorně předvést. Představíme si […]