Poradna pro oběti domácího násilí

Poradna pro oběti domácího násilí nabízí podporu a pomoc lidem, kteří jsou ohroženi domácím násilím. Tyto poradny mají různé názvy a různé poskytovatele. V některých případech jsou to církve, někdy se jedná o příspěvkovou organizaci.
Kdo je obětí domácího násilí? Samozřejmě nejčastěji se jedná o ženy, ale muž týraný ženou rozhodně není žádnou výjimkou. Bohužel muž se za to velmi stydí, protože je pro něj ponižující, že žena, která je křehčí konstrukce dokáže být agresivní na silnějšího muže. Ale domácí násilí není o fyzické převaze.
dítě a zbraň
Bohužel přibývají silní agresoři z řad mladistvých. Týrání rodičů náctiletými dětmi není výjimka. Velmi častými obětmi domácího násilí jsou bohužel také senioři, kteří jsou týraní ze strany svých dětí nebo vnoučat. Ti je často zneužívají jako snadný zdroj příjmů a nezajišťují jejich základní potřeby. Bohužel pro seniory je ještě obtížnější přiznat, že jejich vlastní potomek je k nim tak krutý. Dalšími obětmi bývají lidé s hendikepem.
 

Když se bojíte své vlastní totožnosti

Poradnu mohou navštívit lidé také anonymně. Často je strach tak silný, že jinak než inkognito tito lidé odborníky nenavštíví.
V poradně poradí obětem, kde hledat odbornou psychologickou pomoc, kde najít bezplatné právní služby, kde je možné najít dočasné ubytování v podobě azylového domu, jak odejít od agresivního člověka, učí oběti takzvanému bezpečnostnímu plánu.
ruce s pistolí
Dále odborníci velmi úzce spolupracují s Policií české republiky, Městskou policií, Odborem sociálně-právní ochrany dětí, Psychologickou poradnou pro rodinu a dalšími složkami. Obvykle mají status intervenčního centra. Pokud dojde k vykázání agresivní osoby z domácnosti, intervenční centrum oslovuje oběť s nabídkou o pomoc. Pomáhá sepisovat žádost o prodloužení vykázání a nabízí psychickou podporu oběti. Samozřejmě další činností jsou vzdělávací služby pro veřejnost napříč všemi věkovými skupinami, například probíhají veřejná školení nebo školení na školách.