Přednosti webových aplikací

Aktuální data stále k dispozici – výhody vývoje webových aplikací, které běží na vzdáleném serveru, spočívají zejména na přístupu k datům, která jsou neustále aktualizována, a není nutná žádná synchronizace mezi serverem a koncovým zařízením. Klient si zkrátka na svém zařízení (mobilním telefonu, tabletu, notebooku) zobrazí aktuální situaci a podle toho se zařizuje.

výpočetní technika

Toto je výhodné například u e-shopů, kde je aktualizována skladová dostupnost výrobků, anebo u různých firemních databází pro zobrazování dat, jako jsou údaje o klientech, jejich požadavky k vyřízení atp.

Client-server – aplikacím, které pracují na vzdáleném serveru, se přezdívá klient-server, klient, v tomto případě vzdálený uživatel, provede nějakou změnu v databázi, a ta se okamžitě promítne pro všechny ostatní uživatele – „klienty“. V okamžiku provádění změny si dotyčná osoba pro sebe exkluzivně uzamkne příslušná data v databázi a ta se pak zas odemknou pro všechny ostatní poté, co bude změna provedena.

notebook, brýle a káva na stole

K datům v databázi může přistupovat více uživatelů současně – celá databáze je přístupná neomezenému počtu osob, pouze v okamžiku exkluzivního zámku jsou dotyčná data nepřístupná pro ostatní, ale to trvá jen zlomek sekundy, takže se to na běhu aplikace v podstatě vůbec neprojeví.

Přístup 24 hodin denně po celý rok – webové aplikace nerozlišují, zda je pátek nebo neděle, zda je Nový rok, Štědrý den nebo jiný státní svátek. Pracují bez omezení nonstop a nejste ničím ani nikým limitováni.

Méně problémů při správě a údržbě aplikací – cokoli pracuje na lokálním zařízení, tady na notebooku, mobilu či tabletu, je potenciálně výrazně poruchové, protože může problém nastat u každého z uživatelů. Pokud je uživatelů třeba pět set, pravděpodobnost, že u některého z nich dojde k potížím, je značná. U webových aplikací toto odpadá, protože ta je jen jedna a pracuje na serveru. Navíc odpadá i nutnost zásahů přímo u klienta, kde by bylo zapotřebí aplikaci přeinstalovat, stáhnout novou verzi a starou odstranit, přeinstalovat operační systém atd.