Jak akceptovat své nedokonalosti?

Jestliže patříte mezi část populace, která se při své životní cestě pokouší v ostatních vyvolat pocit dokonalosti a úspěchu jejich osoby, avšak za žádnou cenu nepřiznají chyby, kterých se bohužel všichni dopouštíme, nebo jsou rovnou součástí nás samotných. Nehledě na to, zda se snažíte smířit se svými negativními stránkami, nebo jen z dlouhodobého hlediska zvýšit svoje sebevědomí, podniknout určité kroky k zlepšení vlastního pohledu lze vždy.
vada na kráse
Přetransformujte je na své přednosti. Ne vše, co se na první pohled zdá mít záporný vliv na samotnou existenci člověka, musí nutně poznamenávat život v takové míře. Jestliže se na Vašem vzhledu vyskytují konkrétní odlišnosti, postavte se k nim jakožto k prostředku pro vyjímání se ze skupinky lidí a tuto jedinečnost prosazujte, jakmile na ní bude upozorněno.
Nic neberte příliš vážně. Umět si udělat legraci i ze sebe samotného sice neprovází povahu každého jednotlivce, nicméně usnadní mnoho nepříjemných situací, které mohou nastat za předpokladu, že si okolí povšimne a začne poukazovat na věci, které považují za ponižující či zkrátka chybné. Pokud se naučíte obrátit takovou chvíli ve vlastní prospěch a dát najevo nemožnost ublížení Vaší osobě, tedy vnitřní sílu, přičemž přispějete i vtipem či odlehčením týkající se dané sféry, jejich pohled zvýší váhu a vytvoří si závěry v podobě vlastnění smyslu pro humor z Vaší pozice.
symbol lásky k vlastní osobě
Nesnažte se je vytěsnit ze svého života. Jestliže zazdíte veškeré myšlenky na oblasti, s nimiž nejste plně či vůbec spokojeni, pro chvíli ignorace podpoří klad individuálního názoru, každopádně později narazíte na fakt, že plně vymýtit nelze nic, co není snadno změnitelné.
V první řadě v rámci seberozkvětu neberte jako samozřejmost nutnost spokojit se i s tím, na čem lze pracovat. Sebeláska hraje velkou roli, avšak činění maxima pro svou budoucnost také.