Jak uspořádat výběrové řízení

Samozřejmě že záleží na velikosti firmy, avšak existuje několik základních pravidel pro uspořádání této akce ve firmě. Důležité je stále si držet myšlenku, že stejně jako vy si vybíráte zaměstnance, tak si zaměstnanec hledá firmu. Může se stát, že je někdo zoufalý a hledá cokoli co půjde, ale na toto spoléhat není doporučováno, jelikož žijeme v relativním blahobytu a změnit práci není tolik obtížné ani problémové, jak by se mohlo zdát.
manager na poradě

Informace a pozvánky

Pečlivě si vybírejte odkud k vám lidé přichází, nebo kde se doslechli o tom, že pořádáte výběrové řízení, popřípadě od koho. Pro vás je tato znalost důležitá proto, jelikož platíte za různé služby a pokud bude mít pro vás nějaká nízký užitek, můžete ji směle zrušit.
Internetové portály – zde se k informacím dostane široká škála lidí a můžete předpokládat, že se k vám sice dostane spoustu emailů od zájemců, avšak nemusí to být vůbec přesně ti lidé, které hledáte.
náčelník štábu
Úřad práce – je až směšné že úřad, který to má v popisu práce často nemá plné informace o svých klientech, a naopak se často stává že to, co si u lidí vedou za znalostní tabulku bývá špatně, protože to vytváří úředník, který o daném člověku vlastně nic neví.
Doslech – přijímání pracovníků jen na doporučení způsobí, že se k vám nemusí dostat kvalifikovaní lidé, avšak záhy můžete zjistit, že se vytvořila spousta zbytečných pozic pro syny a dcery zaměstnanců.
Reklama – obvykle je vytvoření drahé, ale pokud sháníte opravdu hodně lidí, pak to může být přesně ten způsob, který vám bude vyhovovat.

Místo, čas, lidi

Přihlásí se vám lidé, pošlou životopisy a motivační dopisy a vy si uděláte užší výběr a pozvete je na výběrové řízení.
Místo, kde se bude konat by mělo být v co největším klidu s minimálně dvěma oddělenými místnostmi, protože v jedné budou sedět čekající uchazeči a ve druhé se bude konat samotný pohovor s jednotlivými lidmi. Dělat pohovor všech najednou je utrpení pro všechny přítomné.
úspěšná pracovnice
Pohovory by měl provádět kvalifikovaný pracovník, který se na to skutečně připravoval a který ideálně dělá na osobním a účastní se všech pohovorů. Samotné dotazování může probíhat různě, neměli byste se však snažit zahnat uchazeče do kouta, nebo na něj jakkoli psychicky tlačit, protože vy se snažíte zjistit co vám může poskytnout, ne jak veliký nátlak vydrží, tedy obvykle samozřejmě.