Mohou být ženy spokojené?

Na první pohled to vypadá, že žen si společnost váží a oproti dřívějšku jsou dostatečně emancipované. Ale při hlubším pátrání a zamyšlení vidíme, že tomu tak stále není, především z celosvětového pohledu. Ale ani u nás není pořád ještě vše v pořádku. Nerovnost s muži je tu stále dost vysoká. Jistě mnoho žen by vám mohlo vyprávět o tom, jak těžko se jim žije, když zůstaly ve stáří samy bez partnera. Protože i v aktivním věku vydělávají o dost méně než muži, i jejich starobní důchody jsou nižší. Někdy až tak nízké, že jsou ohroženy chudobou. A bohužel se našich žen velmi týká také domácí násilí a sexuální obtěžování.

opřená o zrcadlo

Děsivá statistika

Při pohledu do celosvětové statistiky pociťujeme mírnou hrůzu:

Více než 60 miliónů dívek nemůže chodit do školy.

Provdáno je proti své vůli každý rok 15 miliónů žen i dívek mladších 18-ti let.

Třetina žen je znásilňována, v Indii každých 22 minut jedna žena.

V Americe čtvrtina žen snáší domácí násilí.

Barbarskou obřízku podstoupilo 130 miliónů žen.

Ve vrcholné politice v celém světě najdeme jen 32 % žen.

Rovnoprávnost zdaleka nefunguje

Narodit se jako žena je v mnoha státech světa stále ještě trest. Samy ženy v Číně nebo Indii dokonce děvčátka při porodu raději zabíjejí, než aby se jako ony musely jednou stát pouhým nástrojem v rukou mužů. Znásilnění vlastním manželem nebývá ani z jejich strany považováno za znásilnění a někde si dokonce ženy myslí, že na hrubost má jejich partner právo.

dívka v oku

Proč vlastně

Většina normálních lidí nemůže absurdní chování vůči ženám pochopit. I když v Saudské Arábii konečně povolili ženám řídit auto, je to jen slabé vítězství proti tomu, co se stále slabšímu pohlaví děje. A vlastně proč slabšímu? Ženy jsou naopak velmi silné, když dokáží všechny nespravedlnosti překonávat a mnohdy o hodně silnější než muži. Jenže když už i Aristoteles hlásal, že muž musí být ženě nadřazen, nelze se divit, že přetrvává toto myšlení dodnes.