Tkaná umělecká díla

Česká republika je ve světě známá díky mnoha různým oborům lidského konání. Pokud pomineme sport, můžeme s hrdostí prohlásit, že ani svět umění nám nezůstal uzavřen. Ateliéry tapisérií s.r.o. jsou toho důkazem. Dílny, které byly založeny už před více než sty lety, se za celou dobu své existence dokázaly prosadit mezi velice kvalitní konkurencí.

gobelín

  • Z jedinečných uměleckořemeslných dílen vycházejí gobelíny, ručně tkané tapisérie i obnovené staré a velice vzácné textilie.

Díky dokonalé technice je dokonce možné dotvořit i celé chybějící části starožitných textilií. Gobelínové a restaurátorské dílny se zaměřují především na jemné tkaní tapisérií podle zajímavých výtvarných návrhů. Není problém vytvořit například gobelín, který připomíná pastelový obraz.