Tkaná umělecká díla

Česká republika je ve světě známá díky mnoha různým oborům lidského konání. Pokud pomineme sport, můžeme s hrdostí prohlásit, že ani svět umění nám nezůstal uzavřen. Ateliéry tapisérií s.r.o. jsou toho důkazem. Dílny, které byly založeny už před více než sty lety, se za celou dobu své existence dokázaly prosadit mezi velice kvalitní konkurencí.

gobelín

  • Z jedinečných uměleckořemeslných dílen vycházejí gobelíny, ručně tkané tapisérie i obnovené staré a velice vzácné textilie.

Díky dokonalé technice je dokonce možné dotvořit i celé chybějící části starožitných textilií. Gobelínové a restaurátorské dílny se zaměřují především na jemné tkaní tapisérií podle zajímavých výtvarných návrhů. Není problém vytvořit například gobelín, který připomíná pastelový obraz.

Restaurování je velice zodpovědná práce

K restaurování a konzervování je nutné přistupovat velice citlivě. Stačil by jeden neodborný zásah a škoda by mohla být nevyčíslitelná a hlavně nevratná. Proto je vždy nutné svěřit vzácné textilie do rukou skutečných odborníků, kteří nejprve diagnostikují způsob znečištění a poté navrhnou zadavateli, jak celý problém řešit.

  • Vždy se navrhuje takové řešení, které je k textilnímu materiálu co nejšetrnější.

Svět o kvalitě našich gobelínů ví

O tom, že české gobelínové dílny mají ve světě už dlouhou dobu skutečně dobrý zvuk, svědčí i fakt, že v roce 1925 získaly hlavní cenu a Zlatou medaili za cyklus osmi tapisérií, které byly uvedeny pod souhrnným názvem „Řemesla“.

  • Mezinárodní výstava dekorativního a industriálního umění se konala ve městě umění – v Paříži.
  • Výtvory z české gobelínové dílny můžete potkat například v Kanadě.
  • V Hollywoodu jsou jimi uchváceny slavné filmové hvězdy.

Velkým zážitkem je vidět tkadleny restaurátory přímo při práci. Za tímto účelem můžete navštívit živou dílnu nebo „Dům gobelínů“.