Tryskací kabinu užijí větší provozy, ale i údržba a kutilové

Tryskání je moderní název pracovního postupu, který byl dříve znám jako pískování. Princip spočívá v nanášení velmi drobných zrnek abraziva pomocí trysky na kovový povrch nějakého výrobku, které z něj odstraní zbytky barev, oleje, emulze, biologických odpadů a nečistot, koroze atp. Dříve se k tomu používal výhradně písek, odtud také zřejmě pramení onen název „pískování“.

oprýskaná barva

Tryskání je nesmírně efektivní, pokud máme k dispozici výkonný kompresor a vhodně řešený systém nanášecích pistolí s tryskou. Čím větší tlak a čím menší průměr otvoru trysky, tím silnější dopad má tryskání na samotný čisticí proces a tím pádem je efektivita přípravy povrchu materiálu konkurence schopná jiným procesům, zejména těm pracným, namáhavým se smirkovým papírem nebo drátěným kartáčem.

plechové vlnovky

Mít tryskací kabinu pro malé předměty nebo tryskací přenosnou pistoli s kompresorem pro externí využití, např. na stavbách, je výhodné zejména tam, kde jde o velkou plochu, kterou je třeba připravit pro nátěr či jinou povrchovou úpravu. Pískování je nezastupitelné zejména tam, kam je obtížný přístup, abrazivo totiž snadno pronikne do všech různých skulin, záhybů, rádiusů, zlomů a dalších míst, kam se třeba ani rukou nedostaneme. Do drobných otvorů, drážek, mřížek či žebrování.

V současné době se mobilní tryskací kabiny využívají v údržbě, v zámečnických dílnách a dalších strojírenských provozech, užití ale najdou kdekoli jinde, zejména s vědomím, že lze tato zařízení dokonce pronajmout. To se hodí samozřejmě každému, kdo zrovna nevyrábí ve větších sériích strojírenské produkty, ale kdo potřebuje čas od času zbavit koroze a nečistoty nějaký kovový díl, konstrukci anebo malé výrobky v domácnosti, na zahradě, na zemědělské farmě atp. Je to vynikající pomůcka i pro kutily a chataře, kteří rádi udržují svůj majetek v pořádku a v jistých bezpečnostních standardech.